Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - České s.r.o.

Monika Albertová, právnik

České S.R.O.

Výhody s.r.o. so sídlom v Českej republike:

• Obmedzené ručenie do výšky nesplateného vkladu spoločníka
• Minimálny vklad každého spoločníka je vo výške 1 Kč
• Minimálne základné imanie spoločnosti je 1 Kč
• Daň z príjmu 19 % (na Slovensku 22%), DPH je 21%
• Slovenským zákazníkom a do iných členských štátoch EU fakturujete bez DPH
• Pri prevode obchodného podielu nie je potrebný súhlas správcu dane
• Jednoduchšia registrácia spoločnosti k DPH
• Prihlasovanie vozidiel v ČR – len 800 Kč
• Zamestnanci na dohodu neodvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne
• Žiadne daňové licencie

Postup a proces založenia s.r.o. v Českej republike je podobný ako na Slovensku a trvá, približne ako na Slovensku, cca 3 týždne. Vycestovanie do Českej republiky nie je nutné. Všetky potrebné doklady k založeniu spoločnosti, živnostenské listy, zápis spoločnosti do českého obchodného registra a samozrejme aj vybavenie registrácie spoločnosti k dani z príjmu zabezpečia pracovníci v Českej republike, s ktorými naša spoločnosť spolupracuje.

V prípade záujmu klienta je možná aj registrácia k DPH, prenájom sídla na niekoľkých lukratívnych adresách v Prahe, alebo menších mestách v ČR a tiež objednanie služby vedenia účtovníctva.

K dispozícii sú aj české Ready-made s.r.o., t.j. spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez akejkoľvek obchodnej histórie, bez záväzkov, bez pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú zapísané v Živnostenskom registri, v Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade. Čiže sú to spoločnosti pripravené k okamžitému zahájeniu podnikateľskej činnosti. Do 24 hodín od objednávky českej Ready made s.r.o. môžete začať s Vašou novou spoločnosťou podnikať.

Všetky ceny sú vrátane kolkov za súdne poplatky za návrh na zápis spoločnosti a za zápis zmien v spoločnosti do OR a za ohlásenie voľných živností.

CENNÍK – založenie českej s.r.o. so základným imaním 200.000 Kč - 780 Eur

CENNÍK - české Ready made s.r.o.:

• Ready made s.r.o. – neplatca DPH so základným imaním 12 Kč - 847 Eur
• Ready made s.r.o. – neplatca DPH so základným imaním 200.000 Kč - 882 Eur
• Ready made s.r.o. – platca DPH - cca 3.700Eur

CENNÍK – registrácia s.r.o. k DPH - 350 Eur

CENNÍK – prenájom virtuálneho sídla:

cca 35 Eur / mes.
- na adrese v Prahe alebo v Brne

Cena sídla sa platí dopredu minimálne na 1 rok až 4 roky. Čím dlhšie časové obdobie si objednáte, tým Vás sídlo vyjde v priemere lacnejšie. V cene služby je úschova pošty, ktorú si môžete buď pravidelne vyzdvihovať osobne priamo v českej kancelárii na Prahe 9 alebo môžete mať za mesačný poplatok 182 Kč (6,60 Eura) zabezpečené preposielanie pošty od Českej pošty.

CENNÍK – vedenie podvojného účtovníctva:

Vďaka spolupráci s renomovanou účtovnou kanceláriou v Českej republike viem klientom ponúknuť kvalifikované komplexné služby v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky, daňové poradenstvo a optimalizácia nákladov, účtovníctvo s medzinárodným prvkom (konverzia mien, vedenie VAT, VIES), skladové hospodárstvo a pod. Navyše vďaka použitiu moderných informačných technológií môžete mať neustály prehľad o stave Vášho účtovníctva vďaka on-line prístupu.

62 Eur / mes. / neplatca DPH (v cene je 30 účtovných položiek) alebo
78 Eur / mes./ platca DPH (v cene je 30 účtovných položiek).

Ceny za vedenie účtovníctva sú len orientačné. Každá zmluva s klientom je individuálna a po vzájomnej dohode je prispôsobená požiadavkám a potrebám klienta. Všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.