Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - READY MADE S.R.O.

Monika Albertová, právnik

A K C I A

Neplatca DPH z roku 2018 teraz len za 480 Eur a Platca DPH z roku 2017 teraz len za 2.500 Eur (pôvodne 3200 Eur).

Voľné Ready made spoločnosti nájdete na konci tejto stránky


Ready made - firmy na predaj

Ready made s.r.o. je rovnaká spoločnosť s ručením obmedzeným ako akákoľvek iná novozaložená s.r.o., avšak má navyše viacero výhod.

Ready made s.r.o. sú spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie, bez záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú už zapísané v Živnostenskom registri, v Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade. Čiže sú to spoločnosti pripravené k okamžitému zahájeniu podnikateľskej činnosti.

Podnikateľ nemusí čakať cca tri týždne na vybavenie živnostenského oprávnenia, zápis do Obchodného registra a cca ešte ďalší mesiac na pridelenie daňového registračného čísla k dani z príjmov. V prípade Ready made s.r.o. sa spoločníkom (majiteľom s.r.o.) stávate zápisom do Obchodného registra, kedy nastanú účinky prevodu väčšinového obchodného podielu. Ako jej konateľ za ňu môžete konať už v priebehu niekoľkých hodín od prejaveného záujmu o kúpu, čiže s ňou môžete ihneď začať podnikať, podpisovať a zaväzovať ju v zmluvných vzťahoch.
Hlavnou výhodou Ready made s.r.o. je teda rýchlosť, akou môže podnikateľ disponovať kapitálovou obchodnou spoločnosťou s obmedzeným ručením.

Pri každom prevode Ready made spoločnosti garantujem, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne nevysporiadané záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.

V rámci kúpy Ready made s.r.o. v nej môžete vykonať akékoľvek zmeny, ako sú zmena názvu, sídla, predmetov podnikania atď., ktoré sú samozrejme zahrnuté v cene služby (okrem poplatku za prípadné viazané či remeselné živnosti). Máme neplatcov aj platcov DPH.

V cene Ready made s.r.o. sú zahrnuté všetky úkony súvisiace so sprostredkovaním prevodu obchodného podielu v predávanej spoločnosti, ako aj všetky administratívne úkony súvisiace s ohlásením zmien v predmetoch podnikania na Živnostenskom úrade, administratívne úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis zmien do Obchodného registra, súdny poplatok a tiež oznámenie zmien na príslušnom Daňovom úrade.
Poplatok za overovanie podpisov, prípadne polovičný správny poplatok za nové predmety podnikania v rozsahu remeselných alebo viazaných živností hradí klient. Neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností je zdarma.

V rámci kúpy spoločnosti Vám vieme ponúknuť aj službu prenájmu sídla na našej adrese v cene 24 Eur / mesiac.

Zaujímavou voľbou je aj Reade made s.r.o. so sídlom v Českej republike. Spoločnosť so sídlom v ČR neplatí žiadne daňové licencie, daň z príjmu je len 19 % (na Slovensku 22%) a slovenským zákazníkom alebo do iných členských štátoch EU fakturujete bez DPH. Ďalšie výhody a Cenník českých Ready made s.r.o. nájdete ...TU.

POZOR NOVINKA: S účinnosťou od 01. januára 2018 sa rušia daňové licencie. V prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, sa daňová licencia posledný raz uplatní za rok 2017. Ak je zdaňovacím obdobím daňovníka hospodársky rok, licencia sa naposledy uplatní v období končiacom v priebehu roka 2018.

V ponuke máme aj spoločnosti, mesačných platcov DPH z roku 2017 teraz za akciovú cenu 2.500 Eur
.

(Tieto spoločnosti sú čisto nové z roku 2017, sú bez dlhov, bez pohľadávok a záväzkov, bez zamestnancov, bez akýchkoľvek zmlúv a dohôd. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a zašleme Vám bližšie informácie.)


 

READY MADE SPOLOČNOSTI

 
 Názov spoločnosti
 Dátum
 vzniku
 
 IČO
Platca
DPH
 
 Sídlo
 
Cena 
 
 stav
 Siena SK  51 403 340nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  rezervovaná
 DAKOTA s.r.o. 08.02.2018 51 404 613nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka480 €  rezervovať 
 PURPLES s.r.o. 08.02.2018 51 403 820nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka480 €  rezervovať 
 Nemezis s.r.o. 14.02.2018 51 418 380nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka480 €  rezervovať 
 Kongo s.r.o.  29.03.2017 50 808 796nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 King-kong s.r.o. 29.03.2017 50 808 109 nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 MifaSola s.r.o. 13.06.2017 50 945 882nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Mary SK s.r.o. 10.06.2017 50 949 128nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Life consulting s.r.o. 14.06.2017 50 950 801nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Anita consulting s.r.o. 28.01.2017 50 694 537 nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Lena SK s.r.o. 28.01.2017 50 694 481nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Persival s.r.o. 27.01.2017 50 694 642nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Piaty element s.r.o. 10.05.2016 50 312 316nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Tootsie s.r.o. 01.01.2017 50 383 027nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Mellody s.r.o. 01.01.2017 50 607 103nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 New care s.r.o. 21.04.2016 50 290 266nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Alenka s.r.o. 22.04.2016 50 289 781nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Sýkorka s.r.o. 04.05.2016 50 311 824nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Matthieu s.r.o. 29.06.2016 50 383 469nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná
 Gothem s.r.o. 14.06.2016 50 383 086nie Topoľčianska 4085/82, 921 01 Banka0 €  predaná

právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.