Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Aktuálne zákony

Monika Albertová, právnik

V tejto časti nájdete najvyhľadávanejšie právne predpisy v ich aktuálnom úplnom znení. Predpisy obsahujú zapracované všetky zmeny a doplnky, ktorými bol pôvodný predpis novelizovaný.

Ak ste nenašli zákon, alebo iný právny predpis, ktorý ste hľadali, oslovte ma e-mailom a spätne Vám zašlem na Váš e-mail aktuálne znenie akéhokoľvek predpisu (zákon, vyhláška a pod.), ktorý potrebujete, samozrejme zdarma.

   

Zoznam voľných živností
Stiahni zoznam

   

Zoznam viazaných živností
Stiahni zoznam

   

Zoznam remeselných živností
Stiahni zákon


» publikované dňa 10.01.2017

Monika Albertová, právnik

Aktuálne znenia zákonov

   

Obchodný zákonník (Zákon č. 513/1991 Zb.) - úplné znenie - účinný od 18. marca 2016
Stiahni zákon

   

Občiansky zákonník (Zákon č. 40/1964 Zb.) - úplné znenie - účinný od 1. júla 2016
Stiahni zákon

   

Živnostenský zákon (Zákon č. 455/1991 Zb.) - úplné znenie - účinný od 1. júla 2016
Stiahni zákon


» publikované dňa 10.01.2017

Monika Albertová, právnik

Aktuálne znenia zákonov

   

Zákon o dani z príjmov (Zákon č. 595/2003 Zb.) - úplné znenie - účinný od 1. januára 2017
Stiahni zákon

   

Zákon o dani z pridanej hodnoty (Zákon č. 222/2004 Zb.) - úplné znenie - účinný od 1. januára 2017
Stiahni zákon

   

Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z.z.) - úplné znenie - účinný od 18. júna 2016
Stiahni zákon


» publikované dňa 10.01.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.