Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - SZČO - Ohlásenie živnosti

Monika Albertová, právnik

Chcete podnikať ako živnostník a nemáte nový občiansky preukaz s čipom, alebo nechcete strácať čas pomerne zložitou inštaláciou softvéru, potrebného pre prácu s novým preukazom?

Aj napriek tomu môžete vybaviť ohlásenie živnosti priamo z pohodlia Vášho domova a môžete ušetriť aj Vaše financie. Stačí, ak si objednáte našu službu „ohlásenie živnosti“ a na základe Vašej plnej moci všetko potrebné vybavíme za Vás a to v rámci celého územia SR.

Cena tejto služby je 30 Eur, je to cena konečná a zahŕňa aj neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností.

Služba zahŕňa:
• Bezplatnú konzultáciu pri výbere predmetov podnikania;
• Zdarma neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (bežný správny poplatok,   ktorý by ste inak museli hradiť na Živnostenskom úrade za jednu voľnú živnosť je 5 Eur);
• 50% zľavu na správny poplatok za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (bežný správny poplatok je 15   Eur za jednu remeselnú alebo viazanú živnosť);
• Pri viazaných a remeselných živnostiach Vám poradíme, ktoré dokumenty sú potrebné k týmto živnostiam   doložiť;
• Ušetríme Vám váš drahocenný čas strávený na úrade vybavovaním Osvedčenia o živnostenskom oprávnení;
• Zároveň zabezpečíme registráciu k dani z príjmu (kartička s DIČ Vám bude doručená poštou na adresu miesta Vášho podnikania) a registráciu v príslušnej zdravotnej poisťovni;
• Prevezmeme originál Osvedčenia o živnostenskom oprávnení a doručíme Vám ho poštou, príp. si ho môžete   prevziať osobne v našej kancelárii.

Dodatočné náklady klienta:
• Iba v prípade remeselnej alebo viazanej živnosti, ale aj tu Vám vieme zabezpečiť zvýhodnený správny poplatok za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti - 7,50 Eur (klasický správny poplatok je 15 Eur)

Vašou jedinou úlohou bude len poskytnutie údajov potrebných na ohlásenie živnosti. Všetko ostatné vybavíme za Vás prostredníctvom telefónu, e-mailu a pošty, bez nutnosti osobného kontaktu. Samozrejme nás môžete kedykoľvek navštíviť aj osobne v našej kancelárii.


Na porovnanie cien – modelová situácia:

Ak by ste napr. 10 voľných živností a 2 remeselné živnosti ohlasovali svojpomocne, Vaše náklady by boli:
10 x 5 Eur + 2 x 15 eur = 80 Eur

Pri ohlásení živnosti s našou pomocou by Vás 10 voľných živností a 2 remeselné živnosti stáli len:
30 Eur + 15 Eur (za 2 remeselné živnosti) + 1,50 Eur (za osvedčenie podpisu) = 46.50 Eur,

čiže Vaša úspora nákladov by bola až vo výške 33,50 Eur pri využití našich služieb. Do tohto porovnania je potrebné brať do úvahy aj čas strávený behaním po úradoch.

Aký je postup?
• Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky, uveďte o aký druh služby máte záujem.
• Na Vašu e-mailovú adresu Vám zašleme formulár k vyplneniu údajov potrebných pre ohlásenie živnosti.
• Po zaslaní vyplneného formuláru Vám e-mailom zašleme dokumenty potrebné pre ohlásenie živnosti    (plnomocenstvo, vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti pre umiestnenie miesta podnikania, príp. aj súhlas    zodpovedného zástupcu k remeselnej alebo viazanej živnosti) a faktúru s platobnými informáciami.
• Zastupovanie pred Živnostenským úradom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti s ohlásením živnosti potrebné vykonať (napr. vyplnenie príslušného elektronického formuláru, scanovanie dokumentov, poštovné poplatky a pod.)
• Po uhradení a pripísaní platby na náš účet Vám vybavíme Živnostenské oprávnenie, ktoré následne   prevezmeme.
• Originál Osvedčenia o živnostenskom oprávnení spolu s originálom faktúry za vykonanú službu Vám   zašleme na Vami uvedenú adresu, príp. si ich budete môcť u nás prevziať osobne.
• Kartička s DIČ Vám príde cca do mesiaca na adresu miesta Vášho podnikania.

V prípade záujmu môže službu ohlásenia živnosti využiť aj zahraničná osoba, ktorá má záujem podnikať na území SR. V tomto prípade je potrebné predložiť viac dokumentov a aj cena sa v týchto prípadoch stanovuje individuálne v závislosti od toho, či sa jedná o občana s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ alebo OECD, alebo či sa jedná o občana s trvalým pobytom mimo členských štátov EÚ a mimo OECD, nakoľko takáto osoba sa musí povinne zapísať aj do Obchodného registra. V každom prípade aj zahraničným osobám veľmi radi pomôžeme s vybavením formalít pri začatí podnikania na území SR.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami


» publikované dňa 18.03.2016

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.