Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - O mne

Monika Albertová, právnik

O MNE

Albertová, právnik

Som celkom obyčajný človek ako Vy. Titul nerobí žiadneho človeka lepším ani horším. Mám rovnaké starosti a problémy, či už v práci alebo v rodinom živote ako ktokoľvek z Vás. Preto viem ľudí pochopiť. Každý z nás prechádza v živote určitými úskaliami a každý z nás potrebuje niekedy pomôcť. Je to prirodzené, pretože každý z nás sa narodil pre niečo iné. Každý z nás je dobrý v niečom inom. A to je zmyslom života. Jeden druhého dopĺňať a zapadať do seba ako malé kúsky skladačky až do jedného funkčného celku. Čo je mojím kúskom skladačky? S láskou robiť svoju prácu a odovzdávať druhým ľudom to, pre čo som sa narodila. Pomôcť Vám s Vašimi starosťami v oblasti, ktorou sa zaoberám.

Odborné skúseností som získala po ukončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore právo v roku 2008. Moja odborná prax zahŕňa činnosť asistentky riaditeľa AOZPO, n.o., kde som vykonávala administratívno-technické a asistenčné práce pri príprave a realizácii projektov, pripomienkovala zákony, zabezpečovala chod organizácie a poskytovala sociálno-právne poradenstvo. Nasledovne som tri roky pôsobila vo funkcii hlavného radcu na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, kde som v rámci najnáročnejších činností vykonávala koncepčnú a systémovú činnosť so zodpovednosťou za rozhodovací proces v II. stupni správneho konania a plnenie úloh v rámci uplatňovania príslušných častí audit trailu. V rámci mojej činnosti spolupracujem tiež s odborníkom v oblasti manažérskych systémov a právnych predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia Ing. Dušanom Lúčanským, CSc. Bližšie informácie nájdete tu: http://www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

Neposkytujem právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, no v prípade ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujem s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujem potrebné právne úkony, prípadne sa bude náš spolupracujúci advokát s najväčšou odbornou starostlivosťou Vašim prípadom sám osobne zaoberať.

Moja činnosť je zameraná predovšetkým na poskytovanie služieb pre podnikateľov, a to podnikajúcim fyzickým osobám, ako aj právnickým osobám na celom území Slovenskej republiky. Pôsobím ako konzultant a poradca pri výbere vhodnej formy podnikania, pri nastavení zakladateľských dokumentov spoločnosti podľa špecifických podmienok klienta, ako aj pri iných otázkach súvisiacich s obchodnými spoločnosťami. Okrem toho sa venujem aj sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a s tým spojených služieb.
Naša obchodná kancelária sa v rámci svojej činnosti venuje aj poskytovaniu administratívnych služieb a realizácii 3D vizualizácií interiérov v interaktívnom realistickom programe 3D Studio Max.

Veľmi si zakladám na svojom dobrom mene a to je tiež dôvod, pre ktorý je moje meno v názve našej spoločnosti. Mojím hlavným záujmom je poskytnúť klientovi kvalitné služby s vysokou mierou odbornej starostlivbosti a dosiahnuť tak naplnenie jeho očakávaní a celkovú spokojnosť s mojimi službami.

Teším sa na Váš záujem o moje služby


» publikované dňa 11.03.2014

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.