Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - kompletné založenie s.r.o.

Monika Albertová, právnik

Kompletné založenie s.r.o. za 290 Eur VRÁTANE SÚDNEHO POPLATKU a poplatkov za voľné živnosti

Vrámci tejto služby Vám pomôžeme so všetkými úkonmi potrebnými pre založenie a vznik s.r.o. Okrem úvodného zadania Vašich požiadaviek a podpísania zakladateľskej dokumentácie si s ničím ďalším nebudete musieť robiť starosti.
Cena za kompletné založenie spoločnosti 290 € zahŕňa aj súdny poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živných. Ak by ste podanie vykonali sami klasickou formou, zaplatili by ste len za súdny poplatok 300 € a správny poplatok vo výške 5 € za každú jednu voľnú živnosť!!! Zároveň máte možnosť využiť polovičný správny poplatok vo výške 7,50 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť (klasický správny poplatok, ktorý sa platí živnostenskému úradu za každú jednu remeselnú alebo viazanú živnosť je 15 €). Bližšie pozri Prečo nie je výhodné založiť s.r.o. svojpomocne?.

Cena 290 eur zahŕňa:
• Úvodnú konzultáciu a poradenstvo pri úkonoch súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti (výška   základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov/konateľov, predmety   podnikania, obchodné meno, sídlo a pod.);
• Overenie prípustnosti obchodného mena;
• Zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva;
• Ľubovoľný počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností je ZDARMA;
• Dodanie zakladateľskej dokumentácie potrebnej pre založenie a vznik spoločnosti a všetky administratívne úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra;
• Prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo živnostenského úradu;
• Zaplatenie súdneho poplatku;
• Registráciu spoločnosti na daňovom úrade;
• Nakoniec Vám odošleme / odovzdáme originály všetkých výstupných dokumentov a môžete začať podnikať.

Cena nezahŕňa správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na viazanú alebo remeselnú živnosť, ktorý je vo výške 7,50 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť.

Cena tiež nezahŕňa poplatok za overenie podpisov na zakladateľskej dokumentácii a plnomocenstva, tento poplatok znáša klient na svoje náklady.

   Porovnanie ceny pri MODELOVEJ SITUÁCII: založenie s.r.o. prostredníctvom JKM vs. založenie s.r.o. našou spoločnosťouCENNÍK modelovej situácie


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnikAlbertová, právnik

Ďalšou z možností ako rýchlo a jednoducho disponovať spoločnosťou s ručením obmedzeným je kúpa tzv. Ready made s.r.o.. Ready made s.r.o. je rovnaká spoločnosť s ručením obmedzeným ako akákoľvek iná novozaložená s.r.o., avšak má už celé základné imanie (5000 eur) splatené, má pridelené IČO a DIČ a môžete s ňou disponovať prakticky okamžite. Máme v ponuke Ready made s.r.o. z roku 2018 bez nutnosti vložiť 5000 eur do základného imania teraz za cenu len 480 eur za neplatcu DPH a len 2 500 Eur za platcu DPH (ceny sú vrátane všetkých súdnych poplatkov). Viac o Ready made s.r.o. ...TU.


Ako postupovať pri objednaní služby Kompletné založenie s.r.o.:

• Prostredníctvom kontaktného formuláru si OBJEDNAJTE službu kompletné založenie s.r.o., prípadne nás   kontaktujte telefonicky alebo e-mailom;
• Následne Vám e-mailom zašleme formulár na vyplnenie údajov o Vašej novej spoločnosti a zálohovú faktúru   na sumu 290 €, ktorú bude potrebné uhradiť. Súdny poplatok za registráciu spoločnosti v obchodnom   registri sa platí vopred, preto aj úhradu za naše služby je potrebné zrealizovať vopred. Podľa potreby budú   priložené inštrukcie s požiadavkou na doplnenie dokumentov alebo informácií;
• Do 2 pracovných dní od pripísania platby na náš účet, Vám zašleme na e-mail zakladateľskú dokumentáciu spoločnosti a zabezpečíme výpis z listu vlastníctva, kde bude umiestnené sídlo spoločnosti.
• Zakladateľské dokumenty vytlačíte v počte podľa priložených inštrukcií a predložíte na podpis oprávneným osobám (spoločník/spoločníci, konateľ/konatelia, vlastník nehnuteľnosti, atď.). Priložené inštrukcie budú obsahovať informáciu, ktoré podpisy je potrebné úradne overiť.
• Podpísané dokumenty následne nascanujeme, vyplníme elektronický formulár a zašleme ho spolu s požadovanými prílohami na živnostenský úrad;
• Po vystavení osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pripravíme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaplatíme súdny poplatok v sume 150 EUR na účet Štátnej pokladnice (Vy už žiadny poplatok navyše neplatíte) a následne preberieme výpis   z Obchodného registra;
• Zastupovanie pred živnostenským úradom a obchodným registrom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti s ohlásením živnosti a zápisom spoločnosti do obchodného registra potrebné vykonať (napr. vyplnenie príslušného elektronického formuláru, scanovanie dokumentov, poštovné poplatky a pod.)
• O zápise spoločnosti do obchodného registra Vás budeme informovať bez zbytočného odkladu e-mailom;  
• Napokon Vám prostredníctvom pošty zašleme výpis z obchodného registra, potvrdenie o zápise, všetky  súvisiace zakladateľské dokumenty a živnostenské oprávnenie; prípadne si ich môžete   podľa Vášho uváženia prevziať osobne na adrese nášho sídla;
• Prosím nezabudnite si označiť poštovú schránku názvom Vašej spoločnosti, príde Vám naň pridelené   Daňové identifikačné číslo.

 Celý proces založenia spoločnosti trvá približne 14 pracovných dní.


» publikované dňa 23.04.2018

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.