Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - svojpomocné založenie s.r.o.

Monika Albertová, právnik Albertová, právnik

Prečo nie je výhodné založiť s.r.o. svojpomocne

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že s každým založením, zmenou alebo zrušením s.r.o. sa spája platenie súdnych a správnych poplatkov, ktorým sa nevyhne nikto, a to ani v prípade, ak sa na to chce človek podujať svojpomocne.

Pri svojpomocnom založení s.r.o. by ste mali nasledovné náklady:

300 € za zápis spoločnosti do Obchodného registra,
5 € za každý predmet činnosti ak ide o voľnú živnosť a 15,00 € za každú viazanú či remeselnú živnosť a min. 5 € za skenovanie dokumentov, ktoré bude robiť JKM (jednotné kontaktné miesto).
• poplatky za overenie podpisov na matrike, alebo u notára cca. 15 €

Teda kompletné náklady spojené so založením s.r.o., by Vás pri svojpomocnom založení s.r.o. stáli min. 325 €.


Málokto však vie, že na správnych a súdnych poplatkoch je možné výrazne ušetriť. Toto je možné vďaka zaručenému elektronickému podpisu. So zaručeným elektronickým podpisom sa napr. súdne poplatky vo veciach Obchodného registra znižujú na jednu polovicu, t.j. za zápis s.r.o. sa namiesto poplatku vo výške 300 € platí súdny poplatok v polovičnej výške, teda 150 €.

Naša kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom a preto vieme pre Vás zabezpečiť podstatne nižšie ceny za súdne a iné správne poplatky.
Služby spojené zo zakladaním s.r.o. Vám vieme ponúknuť vo výške od 215 € do 290 €, pričom v týchto cenách je VŽDY ZAHRNUTÝ aj SÚDNY POPLATOK a navyše budete mať k dispozícii ZDARMA aj neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľnej živnosti.

V každom prípade Vás bude táto služba stáť citeľne menej peňazí, ako keby ste mali úkony spojené so zakladaním s.r.o. a zaplatením všetkých poplatkov bez ZEP vykonať sami. Navyše budete odbremenení od administratívne náročného spísania a skompletizovania všetkých dokumentov potrebných pre zápis spoločnosti do Obchodného registra.
Naším cieľom je vďaka zaručenému elektronickému podpisu ušetriť finančné prostriedkov našich klientov. Sme presvedčení o tom, že pokiaľ dokážeme ponúknuť našim klientom skutočne zaujímavé a obojstranne výhodné služby, bude po týchto službách reálny záujem, čo bude vizitkou dobrého mena našej spoločnosti.

   Pre bližšie porovnanie cien pri svojpomocnom a asistovanom úkone v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným si pozrite:CENNÍK


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.