Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - zakladanie s.r.o. - ušetrite 100 €

Monika Albertová, právnik Albertová, právnik

Ušetrite 85 Eur pri založení s.r.o. využitím elektronického podania


  Ak ste sa rozhodli založiť si s.r.o. svojpomocne a   chcete   ušetriť 85 €, môžete využiť našu ponuku   elektronického   podania dokladov na Obchodný   register   SR. Túto službu   Vám vieme ponúknuť vďaka   zaručenému elektronickému   podpisu, ktorým   disponuje   naša kancelária a to na celom   území SR.


  Pri elektronickom podaní dokladov sa súdne a   správne   poplatky znižujú na jednu polovicu, t.j. za   zápis s.r.o. sa   namiesto poplatku vo výške 300 Eur   platí súdny   poplatok v polovičnej výške, teda 150 Eur.


  Pri svojpomocnom založení s.r.o. (bez zaručeného   elektronickému podpisu), by ste mali nasledovné   náklady   spojené so založením s.r.o.:

  • 300 Eur za zápis spoločnosti do Obchodného registra,
  • 5 Eur za každý predmet činnosti ak ide o voľnú živnosť a 15 Eur za každú viazanú či   remeselnú     živnosť     a minim. 5 Eur za skenovanie dokumentov, ktoré bude robiť JKM (jednotné kontaktné miesto).
  • poplatky za overenie podpisov u notára (pri dvoch spoločníkoch) cca 15 Eur

    Teda kompletné náklady spojené so založením s.r.o. by vás pri samostatnom založení s.r.o., vrátane     všetkých     správnych poplatkov a jednom predmete podnikania, stáli min. 325 Eur


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnik

Naši klienti môžu na súdnom poplatku výrazne ušetriť.

V prípade, ak si želáte založiť s.r.o. samostatne, no chcete pri tom ušetriť na zaplatení súdneho poplatku, stačí ak nám zašlete všetky už Vami vybavené a vypracované dokumenty potrebné pre zápis spoločnosti do obchodného registra a my ich naskenujeme, vyplníme elektronický formulár a pomocou zaručeného elektronického podpisu zašleme na Obchodný register, pričom za Vás tiež zaplatíme súdny poplatok.

Vás táto služba bude stáť len 215 Eur, čím ušetríte 85 € na zaplatení súdneho poplatku klasickým spôsobom.

Ak budete zasielať dokumenty na Obchodný register SR bez zaručeného elektronického podpisu Vy sami (nie prostredníctvom JKM - jednotného kontaktného miesta) len poplatok za súdny poplatok Vás bude stáť 300 €. S nami Vás bude stáť o 85 € menej, teda len 215 €.


Prečo nie je výhodné založiť s.r.o. svojpomocne?

   Pre bližšie porovnanie cien pri svojpomocnom a asistovanom úkone v súvislosti so spoločnosťou s ručením obmedzeným si pozrite:CENNÍK

   Stiahni:Výhody zaručeného elektronického podpisu


» publikované dňa 07.03.2017

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.