Založenie s.r.o. online

Vyplnením tohto formulára si objednávate kompletné založenie s.r.o. v cene 165 € + 220 € súdny poplatok

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné

Založenie

Založenie

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

Údaje objednávateľa služby

Údaje o zakladanej spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Údaje vlastníka nehnutelnosti

Spoločník - fyzická osoba

Správca vkladu

Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.

Vyplňte len ak je spoločníkom právnická osoba (napr. iná s.r.o.)

Spoločník - právnická osoba

Správca vkladu

Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.

Vyplňte len ak ním bude osoba odlišná od spoločníka

Konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

Spôsob konania

Vyplňte len ak ním bude osoba odlišná od spoločníka

KUV

Ak si nie ste istí, ktorú z možností máte vybrať, nezaškrtávajte žiadnu.

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá:

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, konečným užívateľom výhod je

Predmety podnikania

Osobitné požiadavky


Cena

 

Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.