Predaj Ready made s.r.o.

Čo je ready made s.r.o.

  • Je to čisto nová spoločnosť bez záväzkov a pohľadávok, bez dlhov, bez zamestnancov, bez akýchkoľvek zmlúv a dohôd.

  • Je založená výlučne za účeľom jej ďalšieho predaja, nikdy nevykonávala žiadnu činnosť.

  • Pripravená na okamžité zahájenie podnikateľskej činnosti, môžnosť podnikať už za pár hodín.

  • Má splatené základné imanie, pridelené IČO a DIČ.

  • V rámci jej kúpy si môžete zmeniť názov, sídlo, konateľa, spoločníka, predmety podnikania, zvýšiť ZI a ďalšie.

Postup kúpy v 3 krokoch
l

1.

Vyplníte objednávkový formulár, ktorý Vám zašleme e-mailom.

2.

Následne Vám zašleme na e-mail zmenovú dokumentáciu s.r.o., ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne alebo poštou.

Z

3.

Všetko ostatné vybavíme za Vás (zápis zmien do obchodného registra, uloženie úplného zmenia ZL/SZ do zbierky listín, oznámenie zmien na DÚ).

Výhody a iné aspekty Ready made s.r.o.

Hlavnou výhodou je rýchlosť, akou môže podnikateľ disponovať kapitálovou obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným. Podnikateľ nemusí čakať cca tri týždne na vybavenie živnostenského oprávnenia, zápis do obchodného registra a cca ešte ďalší mesiac na pridelenie daňového identifikačného čísla.

Naše ready made spoločnosti (neplatcovia DPH)  sú čisto nové, nikdy nepodnikali. Výnimku tvoria spoločnosti – platcovia DPH, kde je podmienka pridelenia DPH spojená s určitou podnikateľskou aktivitou. Aj v týchto prípadoch však kladieme veľký dôraz na to, aby nadobúdateľ takejto spoločnosti získal skutočne spoločnosť, ktorá nie je zaťažená žiadnymi záväzkami, pohľadávkami, alebo akýmikoľvek zmluvnými vzťahmi. Pred prevodom obchodného podieliu máte možnosť nahliadnuť do veškerej účtovnej evidencie spoločnosti. Pri spoločnostiach s históriou sú samozrejmosťou potvrdenia zo sociálnej poisťovne, zo všetkých troch zdravotných poisťovní, z inšpektorátu práce a daňového úradu, že spoločnosť nemá žiadne nedoplatky, ani žiadne nevysporiadané záväzky, prípadne, že neevidujú porušenie akýchkoľvek zákonných povinností.

Ako konateľ môžete za s.r.o. konať už v priebehu niekoľkých hodín od prejaveného záujmu o kúpu, čiže s ňou môžete ihneď začať podnikať, podpisovať za ňu a zaväzovať ju v zmluvných vzťahoch.

Ak sa rozhodnete rozšíriť predmety podnikania o nové živnosti tak, môžete v nich podnikať hneď už dňom ohlásenia (nie je potrebné čakať na zápis do obchodného registra).

Spoločníkom (majiteľom s.r.o.) sa stávate až dňom zápisu do Obchodného registra, kedy nastanú účinky prevodu väčšinového obchodného podielu.

Zápisom do obchodného registra nastáva taktiež účinnosť zmeny názvu a sídla. V rámci kúpy spoločnosti Vám vieme ponúknuť aj službu prenájmu sídla na našej adrese v cene 26 € / mesiac. Zaujímavou voľbou je aj Reade made s.r.o. so sídlom v Českej republike. Spoločnosť so sídlom v ČR neplatí žiadne daňové licencie, daň z príjmu je len 19 % a slovenským zákazníkom alebo do iných členských štátoch EU fakturujete bez DPH. Ďalšie výhody a cenník českých Ready made s.r.o. nájdete … TU.

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú potrebné v súvislosti so zmenou v s.r.o. potrebné vykonať.                                                    

Zoznam READY MADE s.r.o.

Názov

Capulet s.r.o.

Dátum vzniku

23.05.2023

Platca DPH

nie

Sídlo

Banka okres Pieštany

Cena

520 €

Stav

V ponuke máme aj čisto nové spoločnosti mesačných platcov DPH za 2600 €

Tieto spoločnosti boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja. Sú čisto nové, sú bez dlhov, bez pohľadávok a záväzkov, bez zamestnancov, bez akýchkoľvek zmlúv a dohôd. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a zašleme Vám bližšie informácie.

Kontaktujte nás – Ready made s.r.o.

* – povinné pole.

Ready made s.r.o.