Zmena s.r.o.

Zmena s.r.o. od 66 €
(v závislosti od druhu a počtu zmien) + 50 € súdny poplatok

 • Zmena názvu, sídla, konateľa, spoločníka, premetov podnikania, zvýšenie či zníženie ZI a ďalšie.

 • Na celom území SR.
 • BONUS: Bezplatné vyhotovenie Úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny a zabezpečíme jej následné uloženie do zbierky listín.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

 • Pomôžeme Vám s najväčšou odbornou starostlivosťou so zápisom a ohlásením všetkých zmien vo Vašej spoločnosti ako aj so splnením si všetkých zákonných oznamovacích povinností.
Postup zmeny v 3 krokoch
l

1.

Kliknete na zelené tlačítko „Zmena s.r.o. online“ a vyplníte jednoduchý objednávkový formulár.

2.

Zašleme Vám na e-mail zmenovú dokumentáciu s.r.o., ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne, alebo poštou.

Z

3.

Všetky administratívne úkony súvisiace so zápisom zmien do obchodného registra, uloženie úplného zmenia ZL/SZ do zbierky listín, a pod. vybavíme za Vás.

Ak máte pred zmenou s.r.o. záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.

V cene
 • Úvodná konzultácia a poradenstvo všeobecného charakteru pred, počas aj po vykonaní zmien v s.r.o.

 • Každému klientovi sa venujeme individuálne, načúvame Vašim potrebám a dbáme na maximálne kvalitné, ale zároveň čo najrýchlejšie poskytnutie služieb. Konateľka našej spoločnosti je právnik, avšak nie je advokát, preto právne služby ani právne poradenstvo neposkytujeme (nie sme advokátska kancelária), avšak určite sa u nás stretnete s férovým a čestným prístupom a úprimnou snahou pomôcť Vám k Vašej úplnej spokojnosti.

 • Pri rozširovaní predmetov podnikania voľné živnosti ZDARMA, remeselné a viazané živnosti za polovičný správny poplatok.

 • Preverenie skutočnosti, že nie ste vedený v zozname daňových dlžníkov.
 • Dodanie zmenovej dokumentácie a všetky administratívne úkony súvisiace s podaním návrhu na zápis zmien spoločnosti do obchodného registra.
 • Zaplatenie súdneho poplatku.

 • Bezplatné uloženie úplného znenia zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy do zbierky listín (po každej zmene obsahu ZL/SZ sú konatelia povinní vyhotoviť  bez zbytočného odkladu jej úplné znenie, za ktorého úplnosť a správnosť konatelia zodpovedajú a uložiť ho do zbierky listín. V rámci služby bezplatne zabezpečíme aj splnenie si tejto povinnosti).

 • Nakoniec Vám odošleme / odovzdáme originály všetkých výstupných zmenových dokumentov.

 • Ako jedna z mála spoločností Vám poskytneme aj všeobecné informácie pri OPTIMALIZÁCII ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA KONATEĽOV A SPOLOČNÍKOV S.R.O.       

cenník zmien

K cene je potrebné pripočítať súdny poplatok vo výške 50 €.

Pri kombinácii jednoduchšej zmeny spolu s tou zložitejšou sa cena môže stanoviť aj individuálne. Maximálne však do výšky 202 €.

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klient platí len za informácie všeobecného charakteru a len za administratívne úkony, ktoré sú potrebné v súvislosti so zmenou v s.r.o. vykonať. Konateľka našej spoločnosti je právnik, ale nie je advokát (nie sme advokátska kancelária), preto právne služby ani právne poradenstvo neposkytujeme. Pri zmenách s.r.o. používame len vzorovú zmenovú dokumentáciu, ktorú pre nás vypracoval náš spolupracujúci advokát. V prípade, ak pri zmenách s.r.o. potrebujete riešiť špecifickú situáciu a potrebujete poskytnúť právnu pomoc alebo právne poradenstvo, odporúčame Vám obrátiť sa na niektorú advokátsku kanceláriu, prípadne Vás skontaktujeme s našim spolupracujúcim advokátom.

Kontaktujte nás – Zmena s.r.o.

* – povinné pole.

Zmena s.r.o.