Zmena s.r.o.

Vyplnením tohto formulára si objednávate zmenu s.r.o.

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné

Zmena s.r.o.

Zmena s.r.o.

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

Údaje objednávateľa služby

Nové údaje o spoločnosti

Údaje vlastníka nehnutelnosti

V krátkosti popíšte zmenu a uveďte údaje, ktoré majú byť z OR vymazané a ktoré majú byť do OR zapísané (ak dochádza k zmene osoby spoločníka uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a výšku obchodného podielu pôvodného aj nového spoločníka).

V krátkosti popíšte zmenu a uveďte údaje, ktoré majú byť z OR vymazané a ktoré majú byť do OR zapísané (ak dochádza k zmene osoby konateľa uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu pôvodného aj nového konateľa).

Predmety podnikania

Pri rozširovaní predmetov podnikania budeme od Vás potrebovať nasledovné údaje o každom jednom konateľovi / zodpovednom zástupcovi v spoločnosti:

- meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, miesto narodenia konateľa / zodpovedného zástupcu a meno a priezvisko (aj rodné) jeho rodičov (tieto údaje sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov). Ak ste tieto údaje neuvádzali vyššie pri konateľovi, uveďte ich prosím do nasledujúceho textového okna pod predmety podnikania, ktoré chcete dopĺňať.

Osobitné požiadavky

 

Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.