Živnosť

Založenie živnosti
len 39 €
v rámci celého Slovenska

 • Rýchlo a jednoducho a navyše s nami aj ušetríte na správnych poplatkoch.

 • Bez úradov, z pohodlia Vášho domova.

 • Neobmedzený počet voľných živností ZDARMA.
 • Viazané a remeselné živnosti za polovičný správny poplatok.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

 • Garancia vrátenia peňazí pri Vašej nespokojnosti. 

Postup založenia v 3 krokoch

l

1.

Vyplníte objednávkový formulár, ktorý Vám zašleme e-mailom.

2.

Následne Vám zašleme na e-mail ohlasovaciu dokumentáciu k živnosti, ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne, poštou, alebo e-mailom.

Z

3.

Ohlásime Vaše živnosti na živnostenskom úrade, zaregistrujeme Vás na daňovom úrade a aj v zdravotnej poisťovni a môžte začať podnikať.

Za účelom založenia živnosti nás môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.

V cene
 • Odborná konzultácia a poradenstvo pred, počas aj po otvorení živnosti.

 • Poradíme Vám s vhodnými predmetmi podnikania.

 • Všetky voľné živnosti sú ZDARMA, remeselné a viazané živnosti sú za polovičný správny poplatok (pri klasickom, nie elektronickom, podaní by ste museli platiť 7 € za každú jednu voľnú živnosť a 22 za každú jednu remeselnú alebo viazanú živnosť).
 • Dodanie dokumentov potrebných pre ohlásenie živnosti (plnomocenstvo, vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti pre umiestnenie miesta podnikania, príp. aj súhlas zodpovedného zástupcu k remeselnej alebo viazanej živnosti).
 • Zastupovanie pred Živnostenským úradom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti s ohlásením živnosti potrebné vykonať (napr. vyplnenie príslušného elektronického formuláru, scanovanie dokumentov, poštovné poplatky a pod.).

 • Registrácia na daňovom úrade a v zdravotnej poisťovni.

 • Zaslanie originálu osvedčenia o živnostenskom oprávnení, príp. si ho budete môcť u nás prevziať osobne. Kartička s DIČ Vám príde cca do mesiaca na adresu miesta Vášho podnikania.
ZALOŽENIE ŽIVNOSTI ZAHRANIČNOU OSOBOU

V prípade záujmu môže službu ohlásenia živnosti využiť aj zahraničná osoba, ktorá má záujem podnikať na území SR. V tomto prípade je potrebné predložiť viac dokumentov a aj cena sa v týchto prípadoch stanovuje individuálne v závislosti od toho, či sa jedná o občana s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ alebo OECD, alebo či sa jedná o občana s trvalým pobytom mimo členských štátov EÚ a mimo OECD, nakoľko takáto osoba sa musí povinne zapísať aj do Obchodného registra. V každom prípade aj zahraničným osobám veľmi radi pomôžeme s vybavením formalít pri začatí podnikania na území SR. 

Zrušenie / pozastavenie živnosti

Zrušenie, pozastavenie živnosti len za 25 € (v rámci celého Slovenska).

Vašu živnosť zrušíme, alebo pozastavíme v priebehu niekoľkých minúť. Žiadne behanie po úradoch. Všetko vybavíte online z pohodlia Vášho domova.

Za účelom zrušenia / pozastavenia živnosti nás môžete kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.
Porovnanie szčo vs s.r.o.

DĹŽKA VYBAVENIA

Živnosť:
3 – 4 pracovných dní.

S.R.O:
Cca 10 pracovných dní.

PAUŠÁLNE VÝDAVKY

Živnosť:
Možnosť uplatniť si paušálne daňové výdavky vo výške 60% z príjmov, najviac do výšky 20 000 ročne.

S.R.O:
Nie je možné si uplatniť paušálne výdavky, ale len skutočné preukázané výdavky.

SADZBA DANE

Živnosť:
19 %. Pri vyššom príjme až 25 %.

S.R.O:
21 %. Ak si spoločník zo zdaneného zisku vyplatí podiely na zisku (dividendy), tak tieto opätovne zdaní sadzbou 7%.

RUČENIE

Živnosť:
Za záväzky z podnikania ručí živnostník celým svojim majetkom (to znamená nie len majetkom z podnikania, ale aj svojím súkromným majetkom).
S.R.O:
Za záväzky z podnikania ručí celým svojim majetkom spoločnosť (nie samotný spoločník). Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu do základného imania), tzn. že ak je vklad spoločníka plne splatený, spoločník za záväzky spoločnosti neručí svojim súkromným majetkom vôbec.

ZISK

Živnosť:
Zisk dosiahnutý z podnikania je okamžite vlastným príjmom živnostníka, ktorý môže použiť na čokoľvek.
S.R.O:
Zisk dosiahnutý z podnikania s.r.o. je príjmom tejto s.r.o., nie jej spoločníka, alebo konateľa (spoločníkovi, ale aj konateľovi môže byť tento príjem vyplatený až po skončení príslušného roka vo forme podielov na zisku (dividendy). V priebehu roka môže konateľ alebo spoločník tento príjem získať len tak, že sa vo vlastnej spoločnosti zamestná na pracovný pomer, na dohodu, alebo bude poberať za výkon funkcie konateľa, alebo spoločníka odmenu).

ZRAVOTNÉ A SOCÁLNE POISTENIE

Živnosť:
Povinnosť platiť zdravotné poistenie a sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, to znamená, že odvody zo živnosti sa odvíjajú od výšky príjmov podnikateľa, pričom živnostník musí na odvodoch zaplatiť minimálne cca 208 Eur/mes. (sociálne odvody sa v prvý rok podnikania neplatia a potom sa platia až po prekročení istej hranice príjmu).
S.R.O:
U spoločníkov a konateľov s.r.o. zákon nestanovuje minimálny vymeriavací základ. To znamená, že konateľ alebo spoločník môže vykonávať svoju funkciu bezodplatne a teda okrem povinného zdravotného poistenia nemusí nič platiť do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

ÚČTOVNÍCTVO

Živnosť:
Jednoduché účtovníctvo
S.R.O:
Povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva = zvýšené výdavky na vedenie účtovníctva

UKONČENIE PODNIKANIA

Živnosť:
Možnosť jednoduchého a rýchleho ukončenia alebo prerušenia podnikania formou živnosti.
S.R.O:
Zdĺhavejšie a náročnejšie ukončenie

VÝHODY

Živnosť:
Pri prevádzkovaní živnosti môžu pomáhať  rodinný príslušníci (manžel, rodičia živnostníka, prarodičia, potomkovia, vnúčatá alebo súrodenci). Takéto prípady nie sú prácou načierno. Avšak pozor! Musí sa jednať o prácu bez nároku na odmenu a rodinný príslušník musí byť buď dôchodkovo poistený, žiak do 26 rokov, alebo poberateľ starobného či výsluhového dôchodku.

S.R.O:
Podnikanie formou s.r.o. je vnímané ako prestížnejšia a dôveryhodnejšia právna forma podnikania (najme v očiach bánk a obchodných partnerov). Výhodou s.r.o. je okrem iného tiež možnosť optimalizácie odvodového zaťaženia (v ďaka tomu, že pri príjme/odmene konateľa a spoločníka za výkon funkcie zákon nestanovuje minimálny vymeriavací základ, vyplatené podiely na zisku v kombinácii s nižšou odmenou za výkon funkcie môžu byť optimálnou možnosťou, ako sa dostať k peniazom zo svojej s.r.o. s čo najvyššou úsporou na daniach a odvodoch).

Kontaktujte nás – Založenie, zrušenie alebo pozastavenie SZČO

* – povinné pole.

Živnosť