Realitná činnosť

Služby

 • Sprostredkovanie predaja a kúpy rodinných domov, bytov, stavebných pozemkov, obchodných, skladových a výrobných prestorov.

 • Sprostredkovanie nájmu a prenájmu bytov, rodinných domov, obchodných a priemyselných objektov. 

 • Zabezpečíme vyhotovenie kúpnych zmluv, zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných, alebo darovacích zmlúv.
 • Obstaráme podklady z katastra nehnuteľností.
 • Obstaráme znalecké posudky k nehnuteľnosti.

 • Zapezpečíme zriadenie vecných bremien, či záložných práv. 

 • Návrhy na vklad, výmazy a zápisy záložných práv.
 • Bezplatné poradenstvo v oblasti financovania a hypotekárne poradenstvo Vám zabezpečíme prostredníctvom špičkového finančného poradcu, s ktorým spolupracujeme.
Cenník
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpi nehnutenosti - 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 € a nie viac ako 1500 *

 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti - vo výške jednomesačného nájmu.

 • Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
  - kúpno-predajná zmluva,
  alebo darovacia zmluva na byt: 340 **
  -
  kúpno-predajná zmluva, alebo darovacia zmluva na rodinný dom: 320 €**
  - zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu a pod.: 290 €**.
 • Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – zdarma***

*Provízia zahŕňa:

a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku.

b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra. Tieto zmluvy pre Vás vypracuje priamo advokátka, s ktorou spolupracujeme.

c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách.

d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností.

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad (pri kúpnej alebo darovacej zmluve) a poplatok za vyhotovenie zmlúv pre advokáta, s ktorým spolupracujeme. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 100 € v prípade klasického podania na kataster alebo 50 € v prípade elektronického podania na kataster našou advokátkou, kedy sa správny poplatok znižuje na polovicu. V prípade urýchleného návrhu na vklad je klasický správny poplatok 300 € a v prípade elektronického podania na kataster našou advokátkou je poplatok za urýchlený návrh na vklad vo výške 150 €.

Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:

a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim)?

b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?

c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?

d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?

e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám vieme bezplatne pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.

Podmienkou poskytnutia našich realitných služieb je podpísanie zmluvy o sprostredkovaní s našou spoločnosťou ako aj overenie Vašej identifikácie v zmysle zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tešíme sa na Váš záujem o naše služby.

Kontaktujte nás – Realitné služby

* – povinné pole.

Realitné služby