O mne

Naša spoločnosť funguje pod vedením konateľky JUDr. Moniky Albertovej

Som celkom obyčajný človek ako Vy. Titul nerobí žiadneho človeka lepším ani horším. Mám rovnaké starosti a problémy, či už v práci alebo v rodinnom živote ako ktokoľvek z Vás. Preto viem ľudí pochopiť. Každý z nás prechádza v živote určitými úskaliami a každý z nás potrebuje niekedy pomôcť. Je to prirodzené, pretože každý z nás sa narodil pre niečo iné. Každý z nás je dobrý v niečom inom. A to je zmyslom života. Jeden druhého dopĺňať a zapadať do seba ako malé kúsky skladačky až do jedného funkčného celku. Čo je mojím kúskom skladačky? S láskou robiť svoju prácu a odovzdávať druhým ľudom to, čo ma naučili niekoľkoročné skúseností v oblasti, ktorou sa zaoberám.

Už od roku 2012 pomáham začínajúcim podnikateľom ako aj zabehnutým firmám na celom územi Slovenska uľahčiť ich život a odbremeniť ich od zbytočnej administratívy, straty peňazí ako aj času, ktorý by museli venovať behaniu po úradoch. Chcem, aby sa moji klienti mohli namiesto toho plne venovať svojim podnikateľským aktivitám. Pôsobím ako konzultant a poradca pri výbere vhodnej formy podnikania, pri nastavení zakladateľských dokumentov spoločnosti podľa špecifických podmienok klienta, ako aj pri iných otázkach súvisiacich s obchodnými spoločnosťami. Okrem toho sa venujem aj sprostredkovaniu predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností a s tým spojených služieb.

Neposkytujem právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, no v prípade ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujem s advokátmi, notármi a finančnými poradcami, prostredníctvom ktorých zabezpečujem potrebné právne úkony. V prípade potreby sa bude náš spolupracujúci advokát s najväčšou odbornou starostlivosťou Vašim prípadom sám osobne zaoberať.

Veľmi si zakladám na svojom dobrom mene a to je tiež dôvod, pre ktorý ho nesie názov našej spoločnosti – JUDr. Monika Albertová, s.r.o. Mojím hlavným záujmom je poskytnúť klientovi kvalitné služby s vysokou mierou odbornej starostlivosti, profesionality a ľudského prístupu.

Teším sa na Váš záujem o naše služby.