Prenájom sídla

Cena aj s preposielaním korešpondencie
len 26 € / mes.

Prostredníctvom poskytovania služieb Virtual Office Vám zabezpečíme prenájom sídla na našej adrese spolu s preposielaním korešpondencie. Po dohode s Vami Vám budeme doručené zásielky scanovať, alebo Vám ich budeme zasielať poštou. O každej doručenej zásielke budete okamžite informovaní telefonicky, alebo prostredníctvom SMS správy.

Čo je registračné sídlo?

Registračné sídlo je viac menej korešpondenčná adresa, prostredníctvom ktorej s Vami môžu úrady a iné tretie osoby komunikovať.

Každá spoločnosť musí mať pri svojom založení, ako aj počas celého svojho fungovania registračné sídlo, ktoré sa povinne zapisuje do obchodného registra Slovenskej republiky, v ktorom je aj verejne známe.

Služby Virtual Office (prenájmu sídla) ocenia najmä spoločnosti, ktoré v začiatkoch podnikania nemajú zbytočné finančné prostriedky na platenie prenájmu za drahé priestory. Tieto služby ocenia aj zabehnutý podnikatelia, ktorý na fungovanie spoločnosti jednoducho nepotrebujú kancelárske priestory.

Cena za prenájom sídla 26 € / mes., je konečná a zahŕňa registračné sídlo pre Vašu spoločnosť, príjem a úschovu pošty, notifikáciu o prijatej pošte a jej preposielanie prostredníctvom e-mailu.

V prípade, ak by ste mali záujem o preposielanie korešpondencie prostredníctvom Slovenskej pošty, po dohode s Vami Vám zásielky budeme zasielať v dohodnutých intervaloch poštou. Pri tomto úkone navyše zaplatíte len reálne náklady, ktoré budeme mať s poštovným.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prestredníctvom nasledujúceho kontaktného formuláru.

Kontaktujte nás – Prenájom sídla

* – povinné pole.

Prenájom sídla