České s.r.o.

Mimoriadna ponuka!!! Kompletné založenie s.r.o. v ČR vrátane REGISTRÁCIE K DANI Z PRÍMOV + virtuálne sídlo na 1 rok ZDARMA. Konečná a bezkonkurenčná cena len za 789 eur.

Výhody s.r.o. so sídlom v Českej republike

 • Obmedzené ručenie do výšky nesplateného vkladu spoločníka.

 • Minimálny vklad každého spoločníka je vo výške 1 Kč.

 • Minimálne základné imanie spoločnosti je 1 Kč. Môžete si zvoliť aj vyššie základné imané, avšak pri základnom imaní vyššom ako 20.000 eur je potrebné otvoriť bankový účet v ČR a preukázať naň splatenie základného imania. 
 • Priame notárske zápisy (v prípade, ak sa dostavíte k notárovi v ČR na dohodnutý termín, ktorý Vám vieme zabezpečiť, notár vykoná zápis údajov do OR aj na počkanie). 
 • Založenie s.r.o. v SR s našou pomocou viete vybaviť aj bez vycestovania do ČR. 
 • Mnohé viazané predmety podnikania v SR sú v ČR voľné. 
 • V ČR nie je zavedená daňová licencia (minimálna daň, ktorú je spoločnosť povinná zaplatiť aj keď je v strate). V SR bola táto daňová licencia zavedená opätovne od 01.01.2024. V ČR daňová licencia nie je zavedená.
 • Daň z príjmu 19 % (na Slovensku 15 % ak príjmy/výnosy spoločnosti neprekročili sumu 49.790,00 eur; Ak prekročili, sadzba dane z príjmov je 21% zo základu dane), DPH je 21% (na Slovensku je základná sadzba DPH 20%).
 • Prihlasovanie vozidiel v ČR – fixne len 800 Kč. 
 • Zamestnanci na dohodu a ani ich zamestnávateľ neodvádzajú odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pokiaľ ich príjem z tohto zamestnania nepresiahne 10.000 Kč.
Založenie s.r.o. v ČR

Postup a proces založenia s.r.o. v Českej republike je podobný ako na Slovensku a trvá, približne cca 5 dní odo dňa podpisu dokumentov. Vycestovanie do Českej republiky nie je z Vašej strany nutné. V cene 789 Eur sú všetky potrebné doklady k založeniu spoločnosti, max. 20 voľných živností, zápis spoločnosti do českého obchodného registra, správne poplatky na živnostenskom úrade (v prípade voľných živností), súdny poplatok, virtuálne sídlo na lukratívnej adrese v Prahe po dobu 1 roku ZDARMA a samozrejme aj vybavenie registrácie spoločnosti k dani z príjmu. Remeselné a viazané živnosti sú za príplatok.

V prípade záujmu klienta je za príplatok aj možná aj registrácia k DPH, a tiež objednanie služby vedenia účtovníctva.

K dispozícii sú aj české Ready-made s.r.o., t.j. spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez akejkoľvek obchodnej histórie, bez záväzkov, bez pohľadávok a majú splatené základné imanie. Spoločnosti sú zapísané v Živnostenskom registri, v Obchodnom registri a sú zaregistrované aj na Daňovom úrade. Čiže sú to spoločnosti pripravené k okamžitému zahájeniu podnikateľskej činnosti. Do 24 hodín od objednávky českej Ready made s.r.o. môžete začať s Vašou novou spoločnosťou podnikať.

Cenník

Založenie Českej s.r.o.s kapitálom do 20.000 Kč (bežná s.r.o.)  kompletne s poplatkami aj s virtuálnym sídlom v ČR na 1 rok ZDARMA len 789 €. (Klient platí navyše len poplatok za úradné overenie podpisov u notára). V prípade záujmu si vie klient zvoliť aj vlastné sídlo na jeho adrese v ČR.

Založenie Českej s.r.o. s Vašim kapitálom vyšším ako 20.000 Kč sa cena stanovuje individuálne, nakoľko pri vyššom základnom imaní je poplatok u notára za spísanie notárskej zápisnice zakladateľského dokumentu stanovený podľa výšky základného imania.

České Ready made s.r.o.:

 • Ready made s.r.o. – neplatca DPH z r. 2023 – s využitím sídla na 1 rok 919 €.
 • Ready made s.r.o. – neplatca DPH z r. 2023 – bez využitia sídla 1103 €.
 • Ready made s.r.o. – platca DPH – cca 5.378 € (podľa aktuálnej ponuky).

Registrácia s.r.o. k DPH: 460 €.

Vedenie podvojného účtovníctva:

Vďaka spolupráci s renomovanou účtovnou kanceláriou v Českej republike vieme klientom ponúknuť kvalifikované komplexné služby v oblasti účtovníctva, mzdovej agendy, personalistiky, daňové poradenstvo a optimalizácia nákladov, účtovníctvo s medzinárodným prvkom (konverzia mien, vedenie VAT, VIES), skladové hospodárstvo a pod. Navyše vďaka použitiu moderných informačných technológií môžete mať neustály prehľad o stave Vášho účtovníctva vďaka on-line prístupu.

 • od 102 € / mes. / neplatca DPH (v cene je 30 účtovných položiek).
 • od 130 € / mes. / platca DPH (v cene je 30 účtovných položiek).

Ceny za vedenie účtovníctva sú len orientačné. Každá zmluva s klientom je individuálna a po vzájomnej dohode je prispôsobená požiadavkám a potrebám klienta. Všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.

Kontaktujte nás – České s.r.o.

* – povinné pole.

České s.r.o.