Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. len za 165 € + 220 € súdny poplatok

 • Na celom území SR. 

 • Bez splatenia 5000 € na bankový účet.

 • Neobmedzený počet voľných živností zdarma a polovičný správny poplatok za remeselné a viazané živnosti.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

 • Garancia vrátenia peňazí pri Vašej nespokojnosti.  

 

Postup založenia v 3 krokoch
l

1.

Kliknete na zelené tlačítko „Založiť s.r.o. online“ a vyplníte jednoduchý objednávkový formulár.

2.

Na e-mail Vám zašleme zakladateľskú dokumentáciu s.r.o., ktorú podpíšete a doručíte nám ju osobne, alebo poštou.

Z

3.

Všetky administratívne úkony  vybavíme za Vás a o 14 dní môžete začať podnikať.

Ak máte pred založením s.r.o. záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na konci tejto stránky.

Pri založení s.r.o. s nami

 • Nevyrábame s.r.o. ako na bežiacom páse, čo bohužiaľ často vidíme u našej kokurencie.

 • Každému klientovi sa venujeme individuálne, načúvame Vašim potrebám a dbáme na maximálne kvalitné, ale zároveň čo najrýchlejšie poskytnutie služieb. Konateľka našej spoločnosti je právnik, avšak nie je advokát, preto právne služby ani právne poradenstvo neposkytujeme (nie sme advokátska kancelária), avšak určite sa u nás stretnete s férovým a čestným prístupom a úprimnou snahou pomôcť Vám k Vašej úplnej spokojnosti.

 • S nami šetríte čas. Nemusíte sa trápiť so zložitou administratívou okolo založenia s.r.o..
 • Žiadne behanie po úradoch, čo je veľké PLUS najmä v čase Korony, kedy musíte chrániť svoje zdravie.
 • A dokonca! V prípade, ak disponujete elektronickým občianskym preukazom s čipom a čítačkou,  nemusíte chodiť ani overovať podpisy k notári. Všetko viete vybaviť z pohodlia svojho domova:-)

Svojpomocné založenie s.r.o. obnáša

Stratu času a behanie po úradoch,   X

7 za každú jednu voľnú živnosť a 22  za každú jednu remeselnú a viazanú živnosť.  X

5  za scanovanie dokumentov na živnostenskom úrade.  X

Viac poplatkov za overenie podpisov, pretože je väčšinou potrebné vyhotovovať viac rovnopisov dokumentov.  X

Svojpomocnú prípravu zakladateľskej dokumentáce. X

Svojpomocné podanie návrhu na živnostenský úrad a na obchodný register.  X

V cene 165 € + 220 € súdny poplatok

 • Úvodná konzultácia a poradenstvo všeobecného charakteru pred, počas aj po založení s.r.o. (výška základného imania, rozsah splatenia základného imania, štruktúra spoločníkov/konateľov, predmety podnikania, obchodné meno, sídlo, povinnosti po vzniku s.r.o., a pod.). Právne poradenstvo neposkytujeme.

 • Voľné živnosti ZDARMA, remeselné a viazané živnosti za polovičný správny poplatok (11 € / jedna viazaná alebo jedna remeselná živnosť)

 • Zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva.
 • Preverenie skutočnosti, že nie ste vedený v zozname daňových dlžníkov, ani v zozname dlžníkov sociálnej poisťovne.
 • Dodanie zakladateľskej dokumentácie a všetky administratívne úkony súvisiace so získaním živnostenského oprávnenia a podaním návrhu na zápis spoločnosti ako aj zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.
 • Zaplatenie súdneho poplatku.

 • Registrácia spoločnosti na daňovom úrade k dani z príjmu.

 • Nakoniec Vám odošleme / odovzdáme originály všetkých výstupných dokumentov a môžete začať podnikať.
 • (Náš BONUS) Ako jedna z mála spoločností Vám poskytneme všeobecné informácie aj pri OPTIMALIZÁCII ODVODOVÉHO ZAŤAŽENIA KONATEĽOV A SPOLOČNÍKOV S.R.O.  

po vzniku s.r.o.

Po vzniku s.r.o. budete určite potrebovať poradiť s odvodovými povinnosťami alebo pomôcť s prihlasovacími povinnosťami do zdravotnej poisťovne, socálnej poisťovne a na daňový úrad (ak budete od svojej spoločnosti poberať nejaký príjem). Ak konateľ alebo spoločník nepoberá za výkon svojej funkcie žiadnu odmenu, v takom prípade by si mal svoj vzťah so spoločnosťou upraviť bezodplatnou zmluvou o výkone funkcie. Zo všetkými týmito záležitosťami ako aj s minimalizáciou odvodového zaťaženia Vám radi bezplatne pomôžeme:

Odvodové zaťaženie spoločníkov a konateľov s.r.o. od 1.1.2024

V tomto článku Vám prinášame informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o., ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 1.1.2024, ktorý si môžete pozrieť na konci tejto stránky. Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkncie konateľa.

Zmluva o výkone funkcie

Tento článok sa zaoberá podrobnejším priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a s tým súvisiacimi otázkami. Zameriava sa najmä na výhody a význam zmluvy o výkone funkcie v porovnaní s mandátnou zmluvou a s tým súvisiacou optimalizáciou odvodového zaťaženia spoločníkov a konateľov s.r.o. Na konci článku je možné objednať vzor zmluvy o výkone funkcie.

Prihlasovacie povinnosti do SP, ZP a na DÚ

Vedeli ste, že zamestnávateľom sa nestávate len v prípade, ak prijmete zamestnanca do pracovného pomeru alebo na dohodu? Zamestnávateľom sa stávate aj v prípade, ak Vaša spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, ale napríklad sa rozhodne vyplácať svojim konateľom, alebo spoločníkom odmenu za výkon ich funkcie. Takáto odmena sa považuje za príjem zo závislej činnosti.

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred živnostenským úradom, obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné a zdarma je tiež neobmedzený počet predmetov podnikania v rozsahu voľných živností. Klientovi poskytujeme len informácie všeobecného charakteru a platí len za administratívne úkony, ktoré sú v súvislosti so založením s.r.o. potrebné vykonať. Nie sme advokátska kancelária a preto právne služby ani právne poradenstvo neposkytujeme. Pri založení s.r.o. používame len vzorovú zakladateľskú dokumentáciu, ktorú pre nás vypracoval spolupracujúci advokát. V prípade, ak pri založení s.r.o. potrebujete riešiť špecifickú situáciu a potrebujete poskytnúť právnu pomoc alebo právne poradenstvo, odporúčame Vám obrátiť sa na niektorú advokátsku kanceláriu, prípadne Vás skontaktujeme s našim spolupracujúcim advokátom.

Chcem nezáväzne bližšie info o založení s.r.o.

* – povinné pole.

Založenie s.r.o.