Objednávka Ready made s.r.o.

Vyplnením tohto formulára si objednávate
Ready made s.r.o. v cene 1500 €

V prípade nejasností ma prosím kontaktujte.

 

* údaje sú povinné

Ready made - 1500 €

Ready made - 1500 €

We would like to hear from you. Please send us a message by filling out the form below and we will get back with you shortly.

Údaje objednávateľa služby

Nové údaje Ready made spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Údaje vlastníka nehnutelnosti

Spoločník - fyzická osoba

Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.

Spoločník - právnická osoba

Ak je spoločníkov viac, vypíšte údaje pre každého spoločníka zvlášť.

Konateľ / zodpovedný zástupca / prokurista

Spôsob konania

Ak je zodpovedným zástupcom osoba odlišná od konateľa, vyplňte pre neho tabuľku osobitne.

Predmety podnikania

Osobitné požiadavky

Cena

 

Po odoslaní sa objednávka považuje za záväznú.