Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Cenník

Monika Albertová, právnik

Cenník - realitná činnosť

Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti - 1 percento z kúpnej ceny nehnuteľnosti (provízia), nie však menej ako 1000 Eur a nie viac ako 1500 Eur*

Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti vo výške jednomesačného nájmu

• Zabezpečenie vypracovania zmlúv na nehnuteľnosti:
- kúpno-predajná zmluva, alebo darovacia zmluva – 220 Eur**

- zmluva o nájme, podnájme nehnuteľnosti, preberacieho protokolu k bytu a pod.– 170 Eur

• Vybavenie najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru – Bezplatné***


*Provízia zahŕňa:
a) Inzerciu nehnuteľnosti na najznámejších realitných portáloch na Slovensku
b) Zabezpečenie vyhotovenia kúpnych zmlúv a návrhu na vklad do katastra
c) Poplatok za overenie podpisov na kúpnych zmluvách
d) Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur

** V cene je zahrnutý aj návrh na vklad. V cene nie je zahrnutý správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66 Eur.
Cena za zabezpečenie vypracovania kúpno-predajnej alebo darovacej zmluvy na nehnuteľnosť je len orientačná a závisí od ostatných okolností prevodu:
a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim) ?
b) sú alebo majú sa na nehnuteľnosti zriadiť, alebo vymazať nejaké vecné bremená?
c) má pozemok veľa vlastníkov, alebo sa jedná o zložitú pozemkovú vec?
d) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.)?
e) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie? atď.

*** V spolupráci s nezávislými finančnými poradcami Vám viem pomôcť s vybavením úveru – zahŕňa: analýza zákazníka, analýza produktov na trhu, doporučenie a realizácia najvhodnejšieho riešenia.


» publikované dňa 17.07.2017

Monika Albertová, právnik

Cenník - S.R.O.

Úvodná konzultácia, pri ktorej klient opíše svoje požiadavky, príp. odovzdá podklady potrebné k poskytnutiu služby je - Bezplatná

SZČO – ohlásenie živnosti: - 30 Eur / v cene 25 predmetov podnikania v rozsahu voľných živností (pri vyššom počte predmetov podnikania sa cena stanoví dohodou)

Zápis dopravcov do OR: - 165 Eur / v cene všetky administratívne úkony súvisiace so zápisom dopravcu – podnikajúcej fyzickej osoby do obchodného registra vrátane súdneho poplatku

Založenie s.r.o.:

                                          a) Elektronické podanie - 215 Eur vrátane súdneho poplatku (klient vypracuje zakladateľskú dokumentáciu samostatne a ušetrí 85 Eur na založení spoločnosti svojpomocou) ... Viac TU

                                          b) Založenie s.r.o. s asistenciou - 255 Eur vrátane súdneho poplatku ... Viac TU

                                          c) Kompletné založenie s.r.o. - 290 Eur vrátane súdneho poplatku ... Viac TU

Zmena s.r.o.:

                     a) Jednoduchšia zmena s.r.o. - od 99 Eur vrátane súdneho poplatku ... Viac TU

                     b) Časovo náročnejšia zmena s.r.o. - 180 Eur vrátane súdneho poplatku ... Viac TU

                     c) Kombinácia viacerých zmien v s.r.o. - súčasne – 220 Eur vrátane súdneho poplatku. ... Viac TU

Ready made s.r.o.:

                     a) neplatca DPH - len 480 Eur vrátane súdneho poplatku ... Viac TU

                     b) platca DPH - len 2 500 Eur vrátane súdneho poplatku ... Viac TU

   Pre bližšie porovnanie cien kompletného a svojpomocného založenia s.r.o. si pozrite nasledovný cenník:Porovnanie cien založenia s.r.o.


» publikované dňa 24.05.2018

Monika Albertová, právnik

Cenník - vedenie účtovníctva

jednoduché účtovníctvo - cena sa stanoví individuálne
podvojné účtovníctvo - 50 Eur / mesačne (v cene je zahrnutých 20 účtovných položiek)

Cena zahŕňa:

- preskúmanie dokladov po formálnej a vecnej správnosti a posúdenie oprávnenosti vzniku nákladov,
- spracovanie dokladov podľa platnej legislatívy,
- vedenie kníh: hlavná kniha, kniha analytickej evidencie, účtovný denník, pokladničná kniha, kniha odberateľských a dodávateľských faktúr, evidencie pohľadávok a záväzkov, evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku,
- spracovanie mesačných prehľadov podľa požiadaviek klienta,
- pre platiteľa DPH vedenie evidencie DPH,
- účtovné a daňové poradenstvo.

Pri cenách za vedenie účtovníctva všeobecne platí, že pri vyššom objeme účtovných položiek cena za položku klesá.

Všeobecné obchodné podmienky

   Ochrana osobných údajov - GDPR


» publikované dňa 24.05.2018

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.