Služby:
 

  • ZAKLADANIE S.R.O.
  • ZMENA S.R.O.
  • READY MADE S.R.O.
  • ZÁPIS DOPRAVCOV DO OR
  • SZČO - OHLÁSENIE ŽIVNOSTI
  • ČESKÉ S.R.O.
  • ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE
  • ODVODY OD 1.1.2018
  • OCHRANA ŽIVOTNÉHO
     PROSTREDIA
  • REALITNÁ ČINNOSŤ
  • AKTUÁLNE ZÁKONY

právnik Monika Albertová právnik Monika Albertová

  Zaujímavé linky a partneri:
 
  3D vizualizácie
  Konský trenažér
  www.mailkit.cz
  www.ekol-tech.sk/ponuka1.htm

právnik Monika Albertová

  Rôzne:
 

právnik Monika Albertová

JUDr. Monika Albertová, s.r.o. - Realitná činnosť

Monika Albertová, právnik

Vrámci sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Vám poskytneme nasledovné služby:


• sprostredkovanie predaja a kúpy rodinných domov, bytov, stavebných pozemkov, obchodných; priestorov,   skladových a výrobných priestorov;
• sprostredkovanie nájmu a prenájmu bytov, rodinných domov a obchodných či priemyselných objektov;
• zabezpečíme vyhotovenie kúpnych zmlúv, zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných, darovacích zmlúv;
• obstaráme podklady z katastra nehnuteľností;
• obstaráme znalecké posudky k nehnuteľnostiam;
• zabezpečíme zriadenie vecných bremien, či záložných práv;
• návrhy na vklad, výmazy a zápisy záložných práv;
• poradenstvo v oblasti financovania, a hypotekárne poradenstvo Vám zabezpečíme prostredníctvom   špičkového finančného poradcu, s ktorým spolupracujeme.


» publikované dňa 18.02.2014

Monika Albertová, právnik
právnik právnik

UPOZORNENIE: Tieto webové stránky neposkytujú právne služby, ktoré môžu v zmysle zákona o advokácii poskytovať advokáti, a teda nemôžu byť za také považované. Naša spoločnosť nie je advokátskou kanceláriou. Nepreberáme právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie, ktoré je na týchto stránkach prezentované. Napriek tomu sa v maximálnej miere snažíme o to, aby informácie, ktoré sú obsahom týchto stránok boli presné. Spoločnosť JUDr. Monika Albertová, s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. V prípade, ak klient potrebuje právnu pomoc, alebo ak je potrebné urobiť nejaké právne úkony, za týmto účelom spolupracujeme s advokátom, prostredníctvom ktorého zabezpečujeme potrebné právne úkony, resp. sa obraciame na iné osoby oprávnené právne služby ponúkať (notári, advokáti).

Copyright © 2012 JUDr. Monika Albertová ; CMS: Kevar®, SEO: Rastislav Kevický - webhosting: Atlantis systems s.r.o.