Dňa 12. októbra 2016 bol vládou schválený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2017 sa zvýši minimálna mzda o cca. 7,41 %, čo predstavuje čiastku 30 €. To znamená, že z doterajších 405 € bude minimálna mzda predstavovať sumu 435 €. 

Pre zamestnaných toto zvýšenie predstavuje síce vyšší zárobok, ale úmerne s ním sa zvýši aj jeho odvodové zaťaženie. V praxi toto navýšenie, pri príklade zárobku vo výške minimálnej mzdy, predstavuje zvýšenie čistej mzdy zamestnanca ( podľa počtu nezaopatrených detí ) o minimálne 19 €.

Zvýšenie minimálnej mzdy pocítia výraznejšie hlavne zamestnávatelia, ktorým sa zvýšia náklady na zamestnanca. Pri príklade zamestnanca, ktorému je vyplácaná minimálna mzda, toto zvýšenie predstavuje zvýšenie nákladov na mzdu zamestnanca o cca. 45 €.