Závislá práca spoločníkov a konateľov vo vlastnej s.r.o. … Ako to funguje?

Predstavte si, že ste živnostník, otvoríte si malú predajňu s knihami a aby ste ušetrili na pracovnej sile, budete Vy sám obsluhovať svojich zákazníkov v predajni. Ako podnikajúca fyzická osoba nemáte pritom povinnosť uzavierať žiadnu pracovnoprávnu a ani inú zmluvu, ktorá by odôvodňovala Vašu prítomnosť na pracovisku. Keď k Vám príde na návštevu kontrola z Inšpektorátu práce, aby u Vás skontrolovala, či neporušujete predpisy v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, preukážete sa im jednoducho dokladom totožnosti a Vašim osvedčením o živnostenskom oprávnení a nemusíte si robiť žiadne ďalšie starosti.

Ale, čo v prípade, ak si rovnakú malú predajňu s knihami otvorí právnická osoba, napr. spoločnosť s ručením obmedzeným a obsluhovať zákazníkov v predajni by chcel samotný spoločník (t.j. majiteľ spoločnosti) alebo jej konateľ a to bez nároku na odmenu? Je to aj v tomto prípade také jednoduché, ako v prípade podnikateľa – fyzickej osoby?

Odpoveď na túto otázku Vám prinesie E-book, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť TU. Nájdete v ňom komplexný rozbor danej problematiky vrátane môjho názoru, ako by sa mali s nejednoznačnou právnou úpravou v tejto oblasti dotknuté subjekty vysporiadať. Na konci článku sa dozviete aj konkrétny spôsob, ako si spoločníci a konatelia s.r.o. môžu ošetriť výkon práce vo vlastnej spoločnosti a ako môžu zároveň predísť neželanej pokute z Inšpektorátu práce.