Dňa 11. októbra 2017 vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2018 sa zvýši minimálna mzda o cca. 10,34 %, čo predstavuje čiastku 45 €. To znamená, že z doterajších 435 € bude minimálna mzda predstavovať sumu 480 €. 

Pre zamestnaných toto zvýšenie predstavuje vyšší zárobok. V praxi toto navýšenie, pri príklade zárobku vo výške minimálnej mzdy, predstavuje zvýšenie čistej mzdy zamestnanca
( podľa počtu nezaopatrených detí ) o minimálne 28 €. Úmerne s ním sa nám však zvýši aj odvodové zaťaženie o približne 16 €.

Zvýšenie minimálnej mzdy pocítia výraznejšie hlavne zamestnávatelia, ktorým sa zvýšia náklady na zamestnanca. Pri príklade zamestnanca, ktorému je vyplácaná minimálna mzda, toto zvýšenie predstavuje zvýšenie nákladov na mzdu zamestnanca o cca. 70 €.